V naši ambulanti poravljamo tudi storitev revamtologije na napotnico ali samoplačniško. storitve opravlja Asist. prim. Nataša Fikfak dr. med spec. int. – revmatolog- hematolog.