OBVESTILO ZA PACIENTE O MOŽNIH NAČINIH ZA VLOŽITEV PRITOŽBE

Spoštovani pacienti,

Zaposleni v Zavodu Apolon si prizadevamo, da bi bili pacienti zadovoljni z zdravstveno obravnavo in bivanjem v naši ustanovi.

Želimo si, da bi vse nesporazume, ki nastanejo med zdravljenjem  z dializo oziroma zdravstveno oskrbo v specialistični ambulanti lahko rešili takoj  s pojasnili odgovornih oseb in po potrebi s konkretnimi ukrepi.

Če vseeno menite, da so kršene vaše pravice, lahko vložite pritožbo ali zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri izvajalcu zdravstvenih storitev.

Kot pacient imate pravice, ki so opredeljene v Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP), ki je objavljen v Ur.listu RS št.15/2008 in v spremembah in dopolnitvah zakona (ZPacP-A) objavljenih v Ur.listu RS št.: 55/2017. Zakon podrobneje ureja pacientove pravice ter določa postopke reševanja sporov med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev. Pritožbo lahko posredujete  osebno, pisno, po e-pošti  (pritozbe@dializakobarid.si) ali po telefonu : 05-3891-406 in faxu : 05-3891 407  v času uradnih ur :

ponedeljek, sreda in petek  od 9.00 do 12.00, Trg svobode 4, 5222 Kobarid. Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic sprejema in obravnava  vodja strokovnega sveta zavoda    Maja Martinuč Bergoč dr. med. spec. nefrolog. Zahtevo lahko vložite osebno ali po pošti na zavod Apolon Trg svobode 4, Kobarid.

Če dogovor ni uspel, lahko pacient vloži zahtevo za varstvo pravic pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic ali pri naj bližnjem zastopniku

pacientovih pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno. Zastopnik pacientovih pravic za goriško regijo je g. Dušan Žorž, univ. dipl. pravnik. Naslov:

Nacionalni inštitut za javno zdravje Vipaska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica.

Tel. št.: 05 968 16 52 E-pošta: dusan.zorz@nijz.si