Trenutne čakalne vrste v zavodu Apolon so :

za stopnjo nujnosti :

redno :  125 dni

hitro:       90 dni 

zelo hitro : 14 dni  

Pooblaščena oseba za čakalni seznam je glavna sestra Jelka Potočnik.

Informacije na tel.: 082051645 v času ur za naročanje.

vse čakalne vrste imate v priponki čakalne dobe

čakalne dobe