Intrnistično ambulanto z nefrologijo opravljamo tudi v Zdravstvenem domu v Ajdovščini. Tovarniška cesta 3, 5270 AJDOVŠČINA   

Ambulanta poteka  torek in četrtek med 15,30 h in 20,30 h v prostorih medicine dela med etaža zdravstvenega doma Ajdovščina.

Naročanje : 

vsak ponedeljek, sreda in petek med 14 in 16 uro na telefone:

tel : 082051645 ali 05967549

fax : 053891407

v času ambulante pa na mobitel št: 051 658 151

ali neomejeno na

mail: ajdovscina@dializakobarid.si    ali   dc.kobarid@siol.net 

osebno pa v času ambulante in na naslov: Zavod Apolon, trg svobode 4, 5222 Kobarid.

Trenutne čakalne vrste za ambulanto v Ajdovščini  so :

za stopnjo nujnosti :

redno :    125 dni

hitro:         90 dni 

zelo hitro : 14 dni  

Pooblaščena oseba za čakalni seznam je glavna sestra Jelka Potočnik.

Informacije na tel.: 082051645 v času ur za naročanje.