Intrnistično ambulanto z nefrologijo opravljamo tudi v Zdravstvenem domu v Ajdovščini.

Ambulanta poteka zadnji torek in četrtek v mesecu med 16 in 19 uro v prostorih medicine dela med etaža zdravstvenega doma Ajdovščina.

Naročanje : 

tel : 082051645 ali 05967549

fax : 053891407

mail: ajdovscina@dializakobarid.si    ali   dc.kobarid@siol.net